Osebna izkaznica

Rojen: 7. maja 1961 v Ljubljani

Funkcije:

 • svetnik v Državnem svetu RS
 • župan občine Domžale od leta 2006
 • podžupan Občine Domžale - 2002 - 2006
 • predsednik Organizacijskega odbora LDS - 2005 - 2009
 • sekretar občinskega odbora LDS Domžale do leta 2005
 • predsednik komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve (v prejšnjem mandatu in od 2002-2006)
 • predsednik sveta Kulturnega zavoda Franca Bernika
 • predsednik Športne zveze Domžale
 • član sveta Zavoda Osnovne šole Domžale
 • član sveta Zavoda za šport in rekreacijo Domžale
 • član Odbora za stanovanjske zadeve
 • predsednik Gradbenega odbora za izgradnjo šole in vrtca Dragomelj
 • predsednik Gradbenega odbora za izgradnjo prizidka šole Dob
 • predsednik Iniciativnega odbora za začetek gradnje telovadnice Ihan
 • član PGD IHAN
 • tajnik športno rekreacijskega društva FV85
 • član lože Beaujoles
 • član Balinarskega kluba Tabor Ihan
 • član društva ljubiteljev motorjev in rock’n’rolla Vaški boysi Domžale
 • član upravnega odbora Nogometnega kluba NK Domžale
 • član Izdajateljskega sveta občinskega glasila Slamnik
 • predsednik občinske organizacije ZSMS Domžale
 • delegat na osmih kongresih ZSMS;ZSMS-LS; LDS (od Krškega do Ljubljane)
 • član temeljne delegacije KS Ihan za zbor krajevnih skupnosti občinske skupščine
 • v prejšnjih mandatih daljši čas član Uredniškega odbora Slamnik
 • v prejšnjih mandatih član odborov občinskega sveta (za družbene dejavnosti, za kulturo šport in dejavnost društev, za finance in premoženje, za proslave in priznanja,...)
25. junij 2018
www.ineonova.si