Prosti čas
V prostem času se Toni Dragar z veseljem udeleži raznovrstnih prireditev ali pa se poda v naravo. Z družino, sam ali prijatelji.

22. februar 2018
www.ineonova.si